Teddy Bear

Capricorn


 

من پری کوچک غمگينی را می شناسم
که در اقيانوسی مسکن دارد
و دلش را در يک نی لبک،
می نوازد آرام آرام.
پری کوچک که شب از یک بوسه می میرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد !

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸۳ - Nazi

« شناسايی سن شخص »


(براي يافتن سن شخص و روز تولدش)
از او بخواهيد كه
شماره ی ماه تولدش را در 100 ضرب كند
حاصل را با روز تولدش در آن ماه جمع كند
اين عدد رادر 2 ضرب كند
به حاصل8 را اضافه كند
اين عدد را در 5 ضرب كند
به حاصل 4 را اضافه كند
اين عدد را در 10 ضرب كند
به حاصل 4 را اضافه كند
سنش را با اين عدد جمع كند
از حاصل 444 را كم كند
نتيجه را به شما بگويد
حالا دو رقم آخر سمت راست نتيجه ي نمودار سن شخص است
و اعداد بعدی روزتولد وماه تولد می باشد.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸۳ - Nazi

 

خدايا
آسان بودن دشوار است
آسانم کن

خداوندا
کلام تو بودن دشوار است
بارانم کن

خدايا ، خداوندا
آن نيستم که بايد
آنـــــم کن

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٥ تیر ،۱۳۸۳ - Nazi

Nazi