Teddy Bear

Capricorn


 

چهره ژولیده ام را در آینه که می بینم فکر می کنم آنقدر با خودم صمیمی شده ام که بگویم:

مرگ بر اعتماد ... !

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٥ - Nazi

 

شاید یک نفر شبها برای اینکه خواب تو رو ببینه تا صبح به خدا التماس کنه!

شاید یک نفر به محض دیدن تو دستاش یخ بزنه و تپش قلبش مرتبا بیشتر بشه!

ولی مطمئن باش یک نفر شبها به خاطرت توی دریایی از اشک می خوابه ولی تو اونو نمی بینی!

شایدم هیچ وقت نبینیش!!!

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٥ - Nazi

 

اینجا همه چیز خلاصه می شود ؛

عشق ها در نگاهی

اشک ها در آهی

و انسانها ...

و انسانها در نفس هایی که می آیند و می روند

اینجا تنها انتظار من است که خلاصه نمی شود.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٥ - Nazi

 

من بنای عقل را درهم کوبیدم

با دستهای عشق

من شادیهایم را معامله کردم

با ذره ای از اندوه لاله

من آسمان را به اشک کشیدم

و کویر را با خنده پر کردم

من گلو را به خنجر

و ساقه های گندم را به نوازش داس

معتاد کردم!

به کویر آموختم زخمهایش را

با نمک مرهم کند!

من برای تنهایی عشق شقایق دشت دور

به وحشت افتادم

و خدا را از ایمان خویش

ترســــــــاندم!

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٥ - Nazi

 

اگه كسي ديوونت بود ، بازيش نده

اگه عاشقت بود ، دوستش داشته باش 

اگه دوست داشت ، بهش علاقه نشون بده

اگه بهت علاقه داشت ، فقط بهش لبخند بزن 

اينطوري هميشه يه پله ازش عقبتري ،

اگه يه روزي خسته بشه و يه پله بيادعقب ، تازه ميشه مثل تو!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٥ - Nazi

Nazi