Teddy Bear

Capricorn


 

اینجا همه چیز خلاصه می شود ؛

عشق ها در نگاهی

اشک ها در آهی

و انسانها ...

و انسانها در نفس هایی که می آیند و می روند

اینجا تنها انتظار من است که خلاصه نمی شود.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٥ - Nazi

Nazi