Teddy Bear

Capricorn


 

چهره ژولیده ام را در آینه که می بینم فکر می کنم آنقدر با خودم صمیمی شده ام که بگویم:

مرگ بر اعتماد ... !

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٥ - Nazi

Nazi