اندازه ي غول باشم اگر
يا قد بادام كوچولو
وقتي چراغ خاموش بشه
هم قد همديگه مي شيم
پولدار بشيم مثل يه شاه
فقير بشيم مثل گدا
وقتي چراغ خاموش بشه
ارزشمون يكي مي شه
سياه و قرمز و بنفش
نارنجي و زرد و سفيد
وقتي چراغ خاموش بشه
همه يه رنگ ديده مي شيم
شايد بهتر باشه خدا
براي درست كردن كارا
چراغها رو خاموش كنه !

/ 2 نظر / 5 بازدید
الهه

سلام عزيز...سال نو مبارک..خوش باشی

دوست دلهـــا

... راستش ، با خودم قرار گذاشته ام هرجا می رم ، سر صبر نوشته هاش رو بخونم و هر کدوم رو فهميدم براش نظر بزارم ! امشب اين 5 امين بلاگ هست ! هر 4 تای قبلی بدون هيچ پيامی بسته شدند ! اما اينجا ... مخص.صا اي« نوشته .... جالب بود ! حتما به دردم می خوره ....